Pravidlá používania cookies 

Spoločnosť Canpol Sp. z o.o. so sídlom vo Varšave, ul. Puławska 430, 02-884 Varšava zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu mesta Varšava, 13. oddelenie, pod číslom 0000452771, NIP: 1180028608, ďalej len “Canpol”.

Tieto pravidlá cookie sa vzťahujú na súbory cookie, ktoré spoločnosť Canpol používa na všetkých svojich webových stránkach vrátane webovej stránky: lovibaby.com (ďalej len “webová stránka”).

Počas používania webových stránok správnou konfiguráciou nastavení prehliadača súhlasíte s používaním súborov cookie a iných podobných technológií v súlade s touto zásadou cookie. Ak nesúhlasíte s používaním súborov cookie alebo iných podobných technológií, mali by ste zmeniť nastavenia prehliadača. Tieto nastavenia je možné zmeniť tak, aby zablokovali automatické spracovanie súborov cookie v konfigurácii webového prehliadača, alebo aby o nich informovali vždy, keď sú umiestnené na zariadení používateľa webových stránok. Podrobnosti o možnostiach a spôsoboch spracovania súborov cookie nájdete v nastaveniach softvéru (webový prehliadač).

Webová stránka nezhromažďuje automaticky žiadne informácie okrem informácií obsiahnutých v súboroch cookie.

Súbory cookie (“súbory cookie”) sú počítačové dáta, najmä textové súbory, ktoré sú uložené v koncových zariadeniach používateľa webových stránok určených na používanie webových stránok. Zvyčajne súbory cookie obsahujú názov webových stránok, z ktorých pochádzajú, čas skladovania v koncových zariadeniach a jedinečné číslo.

Canpol používa cookies na:

  • prispôsobenie obsahu webových stránok preferenciám používateľa a optimalizáciu používania webových stránok; tieto súbory umožňujú identifikáciu zariadenia používateľa webových stránok a správne zobrazenie webovej stránky prispôsobenej individuálnym potrebám;

  • vytváranie štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, ako používatelia používajú webové stránky, čo umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah;

  • udržiavať reláciu používateľa služby (po prihlásení), takže používateľ nemusí znova zadávať prihlasovacie meno a heslo na každej stránke webovej stránky.

Na webových stránkach sú používané dva základné typy cookies: súbory cookie a trvalé súbory cookie. Súbory cookie relácie sú dočasné súbory ukladané na koncových zariadeniach používateľa, kým sa používateľ neodhlási, neopustí webové stránky alebo zakáže softvér (webový prehliadač). Trvalé súbory cookie sú uložené v koncovom zariadení používateľa na čas definovaný v parametroch súborov cookie alebo dovtedy, kým ich používateľ odstráni.

Canpol používa nasledovné typy cookies ako súčasť web stránky: 

Cookies

Na čo sa používajú

potrebné cookies

umožňujú používanie služieb dostupných prostredníctvom webových stránok, napríklad: autentifikačné súbory cookie používané pre služby vyžadujúce autentifikáciu v rámci webových stránok;

 zaisťujúce bezpečnosť 

umožniť odhaľovanie podvodov pri autentifikácii na webovej stránke;

výkonné súbory cookies

umožňuje zhromažďovanie informácií o používaní webových stránok;

funkčné cookies

ak chcete zapnúť “zapamätať” nastavenia zvolené používateľom a prispôsobiť používateľské rozhranie, napr. z hľadiska zvoleného jazyka alebo regiónu, z ktorého používateľ pochádza, veľkosť písma, vzhľad webových stránok atď.

Upozorňujeme, že akékoľvek obmedzenia používania súborov cookie môžu mať vplyv na niektoré funkcie dostupné na webových stránkach.

Súbory cookie umiestnené v koncovom zariadení používateľa webových stránok môžu používať aj inzerenti a partneri, ktorí spolupracujú s prevádzkovateľom webových stránok.

Viac informácií o súboroch cookie nájdete v časti “Nastavenia” alebo “Pomoc” v prehliadači. Zmenou nastavení používateľ rozhoduje, ktoré súbory cookie používa spoločnosť Canpol.